Wie zijn wij

Ria Heijdens

Matthieu Brouwers (pm)

Con de Man (secr)

Inge Jalink (vvz)

Benny Visschedijk (vz)

José Bossink

Daarnaast hebben we maandelijks contact met Bennie Peters (wijkagent voor De Lutte) als adviseur, en is de wethouder Marcel Wildschut bij elke vergadering aanwezig.

          

We zoeken altijd vrijwilligers die ons willen helpen. Mensen die niet willen vergaderen, maar hun handen zo nu en dan uit de mouwen willen steken.

Dat kan door je op te geven via ons e-mailadres mail@dorpsbelangendelutte.nl.

De St. Dorpsbelangen De Lutte heeft als doelstelling: Het inzetten voor behoud van de leefbaarheid en het voorzieningen niveau van ons dorp. Oppakken van allerlei zaken van belang voor de leefbaarheid en of voorzieningenniveau die de individuele burger niet kan en wil oppakken. Dorpsbelangen wil uw spreekbuis zijn naar de Gemeente (= college B&W alsmede gemeenteraad en politieke partijen, maar ook de participatieraad en Sociale teams).

          

DE ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS

Stichting Dorpsbelangen De Lutte bestaat op dit moment al uit de volgende enthousiaste vrijwilligers: