Nieuws

Stichting Dorpsbelangen De Lutte heeft een nieuwe voorzitter.

Na 7 jaar voorzitter te zijn geweest, heeft Ria Heijdens besloten een stapje terug te doen. Dit is mede ingegeven door persoonlijke omstandigheden. Ria blijft zich wel inzetten voor Dorpsbelangen, maar zal dat meer op projectbasis doen. Ria heeft nog veel goede ideeën waarmee ze aan de slag wil en kan.

Als nieuwe voorzitter is Benny Visschedijk gekozen. Benny neemt per direct de voorzittershamer over van Ria.

Subsidie beleid en de rol van Stichting Dorpsbelangen De Lutte

In de door de gemeente ontwikkelde nieuwe subsidiebeleid voor de dorpsraden, is ruimte gekomen voor het aanvragen van subsidie bij de St. Dorpsbelangen De Lutte. Hiervoor is een bedrag van € 4.000,- gereserveerd. Deze subsidieaanvragen moeten voldoen aan een aantal regels en moeten worden ingediend door het invullen van een aanvraagformulier van de St. Dorpsbelangen De Lutte.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit deze subsidiepot moet aan de volgende spelregels worden voldaan.

a. alleen verenigingen, stichtingen en organisaties kunnen een aanvraag indienen, dit kan op 2 tijdstippen te weten voor 1 april en 1 oktober van het jaar.

b. er dient een aanvraagformulier te worden ingevuld, voorafgaand aan de start van het project.

c. het project moet het algemene belang voor De Lutte dienen

d. het moet een eenmalige activiteit of aankoop zijn, het is niet de bedoeling dat het een jaarlijkse aanvraag wordt.

e. alles ter beoordeling van St. Dorpsbelangen De Lutte.

Het formulier voor het indienen van een project is aan te vragen via ons e-mailadres

mail@dorpsbelangendelutte.nl of bij een bezoek aan ons spreekuur op elke 1e maandag van de

 maand in Erve Boerrigter (van 18.30 – 19.00 uur).