Nieuwshistorie

MELDPUNT OPENBARE RUIMTE.

Vanaf 1 december laat de gemeente Losser, meldingen in de openbare ruimte, centraal registreren. Door nu de meldingen vooral digitaal vast te leggen is er sneller actie en betere registratie mogelijk. Belangrijke voorwaarde is wel dat de meldingen ook vooral digitaal, via de website gemeente Losser of via de MijnGemeente app binnen komen. Wethouder Wildschut: “Een losse stoeptegel, een lantaarnpaal die het niet doet, overlast, onkruid, een boom over de weg. Overal buiten ons huis, in de openbare ruimte, kunnen er zaken zijn die niet in orde zijn. Dat wordt dan ook keurig op allerlei manieren aan ons gemeld. Prima voor ons als gemeente, want dan kunnen we er wat aan doen. Aan de andere kant is het lastig omdat we ook al die informatiestromen in de gaten moeten houden. Vandaar dat we nu het Meldpunt Openbare Ruimte openen met twee belangrijke informatiekanalen: de website www.losser.nl meldpunt openbare ruimte en de MijnGemeente app die te downloaden is via de appstore of de playstore.”

 

Meldingen

De website bevat een digitaal formulier dat de melder makkelijk in kan vullen. Belangrijk is om de categorie waaronder het gemelde valt goed in te vullen. Per formulier kan er één melding worden gedaan. Hetzelfde geldt voor de MijnGemeente app. Het voordeel van een melding via de MijnGemeente app is wel dat de melder gelijk ter plekke de melding kan doen en een foto van de ergernis of storing mee kan sturen.

 

Noodmeldingen buiten kantooruren

Is er sprake van een gevaarlijke situatie ’s avonds of in het weekend? Bel dan de calamiteitenlijn, tel: (053)  5377399. Dit is alleen bedoeld voor het melden van gevaarlijke situaties zoals: ernstige verzakkingen en/of een gat in de weg of trottoir, omgewaaide bomen, loshangende takken. De gemeente kan dan snel actie ondernemen. Geef uw melding dan ook nog door via de website of MijnGemeente app.