Het project “Kies je Kans” is officieel in februari 2017 beëindigd. We hebben nog niet alle plannen gehaald of uitgewerkt.

De herinrichting van de Dorpstraat is door de gemeente Losser opgenomen in een nieuw plan “Kwaliteitsimpuls de Lutte”.

Dit wordt op dit moment in detail uitgewerkt en de planning is zodanig dat men de schop voor het einde van 2017 in de grond wil hebben.

 

Andere nog openstaande projecten nemen we op in een nieuw te maken, meerjarenplan 2017 – 2022.

 

Dit plan gaan we de bewoners voorleggen in een nog te plannen informatieavond.

Meerjarenplan 2017-2022