Nieuwshistorie

Binnenkort starten Gemeente en Politie met snelheidsmetingen in De Lutte, vooral op, van en naar de Luttermolen. Om mensen niet te verrassen de volgende vraag: Gedrag in 30 km/h zones, hoe zit dat ook alweer?

Om het voor kinderen, voetgangers en fietsers veiliger te maken in het verkeer, zijn grote gebieden van de bebouwde kommen in de gemeente Losser aangewezen als verblijfsgebieden. Gebieden waar iedereen veilig over straat kan, dus ook langzame en kwetsbare verkeersdeelnemers. Van automobilisten wordt verwacht dat zij hun gedrag in een verblijfsgebied aanpassen. Er mag maximaal 30 km per uur worden gereden!

Hoe herkent u een verblijfsgebied?

Binnen de bebouwde kom wordt een verblijfsgebied op de grenzen bij binnenkomst voorzien van “30 km/uur-zoneborden” en bij het verlaten hiervan door “einde 30 km/uur-zoneborden”. De enige uitzondering hierop is ter plaatse van de bebouwde komgrens waar, bij het verlaten van een 30 km/uur-gebied en de bebouwde kom, het “60 km/uur-zonebord “ of het bord “einde bebouwde kom” geplaatst kan zijn. Dit betekent in eerste instantie een geldende maximumsnelheid van 60 km/uur en in tweede instantie een geldende maximumsnelheid van 80 km/uur  in het buitengebied.

 

 

 

 

 

Bord begin 30 km zone               Bord einde 30 km zone

Waar bevinden zich 30 km/h zones?

Wist u dat de meeste wegen binnen de bebouwde kom van De Lutte, Overdinkel en Losser   zich in een 30 km/h zone bevinden? Behalve op de belangrijke doorgaande wegen waar een snelheidslimiet geldt van 50 km/h, mag nergens harder gereden worden dan 30 km/h.

Graag sommen we even de voordelen op van een 30 km/h zone:  

· Minder ongevallen: Het risico op een ongeval is dubbel zo groot bij 50 km/u dan bij 30 km/u. Hoe sneller een

           voertuig rijdt, hoe groter de remafstand. Bij 30 km/u is de stopafstand 13 meter, terwijl dit bij 50 km/u wel

           27 meter is;

·   Minder (dodelijke) letsels: 10% van de voetgangers sterft bij een aanrijding aan 30km/u. Bij 50 km/u is de kans

           op overlijden 80%;

·   Minder lawaai: Auto's die 30km/u rijden, maken minder lawaai dan auto's die sneller rijden. Dat is belangrijk

           voor de rust in woonwijken;

·   Minder uitlaatgassen: Een 30 km/h zone zorgt voor minder schadelijke uitlaatgassen en is dus beter voor de

           gezondheid. Bovendien stoot een auto die snel optrekt nog meer CO2 uit;

•         Betere woonkwaliteit: Alle voordelen samen zorgen ervoor dat het leven in een 30 km/h zone aangenaam is.            Kinderen en bejaarden komen met een gerust hart op straat, wandelen en fietsen is er leuker. Kortom, de wijk            komt tot leven en dat is prettig wonen.

Het allerbelangrijkste dat we willen meegeven is : Doe ZELF mee!

De 30 km/h zone begint bij jou. Hoe meer mensen de zone 30 respecteren, hoe beter het resultaat.

Een paar goede tips:

•         Rij zelf nooit sneller dan 30 km/u. Je geeft hiermee het goede voorbeeld, verhindert dat anderen sneller rijden            en vermijdt zo boetes;

•         Pas je snelheid aan de omstandigheden aan. Rij nog trager in de buurt van bijvoorbeeld een schoolpoort of            bushalte of bij regenweer;

•         Respecteer de voorrang van rechts en vertraag bij elk kruispunt om die voorrang te geven;

•         Ga eens vaker met de fiets of te voet op stap. Het is goed om de auto regelmatig een dagje vrij te geven en je            denkt hierdoor ook aan het milieu;

•         Trager rijden betekent niet dat je niet meer op de weg moet letten. Concentreer je op het verkeer en laat je            niet afleiden!

En bedenk ook dat de verkeersboetes in 2016 weer fors omhoog gegaan zijn. Zo betaal je voor :

10 km te hard rijden binnen de bebouwde kom 70,-- ;

voor 15 km te hard rijden 129,-- ;

voor 20 km te hard rijden 186,-- ;

voor 25 km te hard rijden 249,--

voor 30 km te hard rijden maar liefst 325,-- .  Jammer geld toch !!.

“30 maakt de buurt weer prettig”